My bucket list

In: travels
Snímka obrazovky 2015-04-28 o 6.40.45

Asi v každom z nás je schovaná štipka zvedavosti, ktorá nám následne vytvára túžby. A aj keď si časť z nich splníme- vytvoria sa nám nové a nové a nové… Tento článok sa týka TOP 10 túžieb z môjho bucket listu, ktoré sa mi ešte nepodarilo naplniť. Verím však, že sa mi ich podarí zažiť všetky. Ak máte lásku a vieru nevidím dôvod prečo by sa nemali splniť aj tie vaše.


In everyone of us there is a small hidden part of curiosity that creates dreams. And even when some of our dreams come true there always gonna be some new and new and new… This article is about my TOP 10 dreams from my bucket list that have not had chance to be done yet. But i believe that i will make them all come true. If you have love and faith i do not see any reason why would not your dreams come true either.

 1. MUSTANGY – Na koňoch obdivujem ich vznešenosť,silu a empatiu. Schopnosť vycítiť váš strach. Avšak dnes si pod slovom “KÔŇ” predstavíme zdomestikovaného jedinca za ohradou. Predstavte si však stádo dominantných,neskrotených koní voľne žijúcich v prírode.

  MUSTANGS – What i admire about horses is their magnificence, strength and empathy. An ability to feel others fear. However, nowdays you imagine domesticated individual behind a fence. Imagine herd of dominant,untamed horses wildly living in nature.

 2. WildMustangsRUŽOVÉ JAZERO V AUSTRÁLIÍ – Áno existuje a áno je naozaj ružové! A to dokonca aj vtedy ak jeho vodu prelejete do nadoby. Vedci stále neprišli na to, čo presne tento jedinečný úkaz spôsobuje no domnievajú sa, že to spôsobujú riasy a baktérie nachádzajúce sa v jazere.

  PINK LAKE IN AUSTRALIA –  Yes it does exist and yes is really pink !! Scientists still have not realised why exactly is pink but they think it might be caused by kelps and bacteria inside of the lake.

 3. Lake-Hillier1STAROSTLIVOSŤ O SLONY – Nie len v Afrike ale aj v Thajsku existuje plno organizácií na záchranu týchto krásných, nevinných a inteligentných tvorov. Mojím snom je zapojiť sa do jednej z nich a pracovať ako dobrovolník. Týrané slony z cirkusov, opustené malé sloničatá, ktorým zabili rodičou pitliaci pre ich vzácne kli, vyhladovanè slony, ktoré sú nútene vystupovať na ulici ako hladná atrakcia a plno ďaľších nechutných zločinov páchaných na tomto krásnom zvieratku s veľkým srdcom. Nechajte naplniť aj to svoje a spravme svet krajšíme.

  FREELANCE CARE FOR ELEPHANTS – Not only in Africa but also in Thailand there is organisation for saving these adorable, innocent and very intelligent creatures. My dream is to became a freelancer in there. Tortured elephants from circuses, abondend cute little elephants babies that lost parents because poachers killed them for their expensive tusks and there is many other disgusting crimes made daily on these amazing animals with big hearts. Lets fill our heart with love too and lets make world the better place.

 4. Elephant_sanctuary_Guruvayur“SVIETIACA” PLÁŽ NA MALEDIVOCH –  fytoplanktón- áno týmto drobčekom sme vďačný za túto nádheru. Tieto malé organizmy žiaria podobne ako nám známe svetlušky a majú tendenciu vyžarovať svetlo, keď sú v strese, napríklad pri dopade vĺn. Fosforeskujúca obloha plná hviezd vám môže ležať pri nohách. Keby som tam bývala večerné prechádzky by sa pravdepodobne stali mojou dennou rutinou.

  LIGHTING BEACH ON MAL DIVAS – Phytoplankton – yes we are thankful to these little cuties for this beauty. This small organisms shine similarly as fireflies. They shine when they are under the pressure ( or in stress) for example on impact waves. You can see sky full of stars right next to your feeds. Living there would make me to go for a walk every night.

 5. Snímka obrazovky 2015-04-28 o 6.40.45POLÁRNA ŽIARA – Za polárnou žiarou sme sa pred necelým rokom vybrali s mojím priateľom na Island. Kedže sa nám ju nepodarilo vidieť stále patrí do mojej  TOP 10 . Ak ju však chcete vidieť aj vy – Island je jedno z miest kde sa vyskytuje najčastejšie. Väčšinou je sfarbená do zelena a najviac jedinečna farba,ktorá sa zjaví len raz za veľmi dlhý čas je červená.

  AURORA LIGHTFew months ago me and my boyfriend went to Icelend to see this unbelievable   “night show”. However, we sadly did not see it- so it is still in my TOP 10. If you wanna see it too – Icelend is one of the places where it is kinda common thing. Usually its green and in very special cases can be red.

 6. Snímka obrazovky 2015-05-05 o 16.41.10DISNEYLAND – Sen asi každého dieťaťa! Plánujem tam ísť snáď už celý život. Momentálne sa nachádzam v LA tak dúfam, že sa  tam už konečne dostanem ! A práve tu v LA je pôvodný a úplne prvý Disneyland, ktorý bol otvorený 17.júla 1955 

  DISNEYLAND – Disneyland is a dream of every single kid. I have been planning to go there almost whola my life. Now i am in LA so hopefully i will go there this time  And in LA is the original disneyland that was open in 1955.

 7. Snímka obrazovky 2015-05-05 o 17.07.46VEĽRYBY – V ZOO môžte vidieť skoro všetky druhy zvierat. Ale veľryba tak OBROVSKÝ cicavec. Musí to byť čarovné vidieť ju voľne plávať v mori.

  WHALES – In a zoo you can see so many species. But this HUGE  mammal! It has to be magical to see it swims wildly in the ocean.

 8. Hump-Back-Whale-humpback-whales-32310755-1920-1200VEĽKONOČNÝ OSTROV – Všetci poznáme tie smiešne veľké hlavy z velkonočného ostrovu no neviem o nikom kto by tam skutočne zavítal. Ani presne neviem čo ma tam láka kedže ten ostrov nie je zrovna najzaujímavejší a počasie tam tiež neni zrovna ideàlne. Jednoducho ma tam niečo ťahá. Nie vždy musíme mať pre všetko konkrétny dôvod, je tak?

  EASTER ISLAND – I’m sure that all of us know those funny big heads but i have not heard about anyone who actually have been there! I do not know why i wanna go there so badly cause there is not much to do on that island plus the weather is also not the best. I just feel it. We do not have to have a reason everytime, right?

 9. easter-island-wallpaper-539490b5d4d98BUDHIZMUS – Veľa času som strávila v Ázií, kde je budhizmus základom života miestnych obyvateľov. Ak ste mali to šťastie a zavítali do “zeme budhizmu” určite ste si všimli to krásno, ktoré budhizmus vkladá do ľudských sŕdc. Pre nás nie je až také jednoduché chápať všetky body tohto svetoznámeho učenia a preto túžim po spoznaní a pochopení.

  BUDDHISM – have spent so much time in Asia where the buddhism is a base of life for local people. If you have had that amazing opportunity to visit this ” earth of buddhism ” for sure you have seen that BEAUTY that buddhism fill their heart with. For us is not so easy to understand all of the points of this worldwide theory and that is why i long for understanding.

 10. H7EUROTRIP – Pobaliť si rupsak, kúpit si mesáčny rail ticket a íst. Railticket = kúpite si mesačny lístok na vsetky vlaky v EÚ a môžte mesiac jazdiť po Európe. Cena je veľmi prijatelná okolo 400€ a o zážitky núdza určite nebude. 

  EUROTRIP – Pack backpack, buy a month rail ticket and just go! Railticket = you buy one month rail ticket for all of the trains in Europe and you can spend a month by travelling around EU. The price is really good – around 400€ and adventure can begin!

map2you might also like

3 comments

 • natallipa

  June 19, 2015 at 7:08 pm

  We could not choose a theme for our blog for a months ! But Im happy to see that people love it ! Thank you !


You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply